Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: konferenssit ja seminaarit: työelämän tutkimuspäivät 2017: työryhmät ja ohjeita:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Työelämän tutkimuspäivät 2017

Teema 5: Muuttuva johtaminen

Sosiaalinen vastuullisuus työelämän ja johtamisen muutoksessa


Työryhmäkoordinaattorit:

Johanna Kujala
Tampereen yliopisto
johanna.kujala@uta.fi

Anna-Maija Lämsä
Jyväskylän yliopisto
anna-maija.lamsa@jyu.fi

Elina Riivari
Jyväskylän yliopisto
elina.riivari@jyu.fi

Aika: Torstai 2.11. klo 14.00 - 17.00

Paikka: Linna LS K108

Ohjelma ja abstraktien otsikot


Organisaatioiden vastuullisuudella ja sen johtamisella on tärkeä rooli sekä nykypäivän että tulevaisuuden työelämässä. Työelämän muuttuessa myös johtaminen muuttuu ja odotukset organisaatioiden vastuulliselle toiminnalle kasvavat. Kun toimintaympäristön epävarmuus lisääntyy, muutosvauhti kasvaa ja työtahti tiivistyy, vastuullisuus ja eettiset näkökulmat korostuvat. Taloudellisuuden ja tehokkuuden rinnalle tarvitaan monimuotoisia tapoja tarkastella ja arvioida sosiaalisen vastuun muotoja sekä johtamisen onnistumista.  Tässä työryhmässä työelämää tarkastellaan sosiaalisen vastuullisuuden sekä vastuullisen johtamisen näkökulmasta. Mitä sosiaalinen vastuullisuus työelämässä ja johtamisessa tarkoittaa? Miten se näkyy tulevaisuuden työelämässä? Miten sosiaalista vastuullisuutta ja vastuullista johtamista voidaan tutkia ja kehittää? Millaisia muotoja sosiaalinen vastuullisuus ja vastuullinen johtaminen saavat erilaisissa organisaatioissa ja eri toimialoilla?  

Työryhmä on jatkoa Työelämän tutkimuspäivillä vuosina 2007–2016 järjestetyille johtamisen teemoja käsitelleille työryhmille, joissa vastuullisuuden ja eettisyyden näkökulmat ovat olleet vahvasti esillä.  Työryhmä toteutetaan työpajamuodossa. Työryhmään hyväksytyn abstraktin pohjalta osallistujat kirjoittavat enintään viiden sivun mittaisen työpaperin, joka jaetaan kaikille työryhmän osallistujille etukäteen tutustuttavaksi. Työpajassa kunkin paperin esittelylle on varattu aikaa noin 5 minuuttia, minkä jälkeen keskustellaan paperin kehittämisestä valmiiksi julkaisuksi. Tarkemmat ohjeet työskentelystä lähetetään osallistujille abstraktien hyväksynnän jälkeen. 

Työryhmään ovat tervetulleita erilaisia lähestymistapoja edustavat esitykset. Aihetta voi lähestyä esimerkiksi julkisen tai yksityisen sektorin näkökulmasta sekä erilaisia tutkimusmetodeja hyödyntäen. Työelämän tutkimuspäivien tämän vuoden teeman mukaisesti erityisesti sosiaalisen vastuullisuuden ja vastuullisen johtamisen tulevaisuutta käsittelevät esitykset ovat tervetulleita.

Esityksiä toivotaan esimerkiksi seuraavista teemoista:  Sosiaalinen vastuullisuus työelämässä Työvoiman monimuotoisuus  Johtaminen ja luottamus Johtamisen etiikka Organisaatiokulttuuri, johtaminen ja vastuullisuus  Vastuullisuus esimies-alaissuhteissa Vastuullisen johtamisen haasteet Vastuullinen johtaminen ja organisaation menestys Vastuullinen johtaminen organisaation ja sidosryhmien välisissä suhteissa Vastuullisuus työyhteisössä Sosiaaliset ja organisatoriset innovaatiot Yhteiskunnalliset yritykset 

Työryhmän järjestävät yhteistyössä seuraavat hankkeet:
 
WeAll, Yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävä tulevaisuuden työelämä, www.weallfinland.fi

EETTI & INNO: Eettisyys ja innovaatiot yhteiskunnallisissa yrityksissä, http://www.arvoliitto.fi

MORE: Moraalinen intensiteetti ja yhteiskuntavastuu huippu-urheiluorganisaatiossa, https://morehanke.wordpress.com/

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 25.1.2018 13.39 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti