Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: konferenssit ja seminaarit: työelämän tutkimuspäivät 2017: työryhmät ja ohjeita:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Työelämän tutkimuspäivät 2017

Teema 5: Muuttuva johtaminen

Syttymistä ja innostusta - johtajuus ja inhimillinen työkulttuuri

 

Työryhmäkoordinaattorit:

Johanna Vuori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
johanna.vuori@haaga-helia.fi

Arja Koski
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki
arja.koski@diak.fi

Aila Wallin
Awailable Consulting
aila.wallin@awailable.com

Aika: Torstai 2.11. klo 14.00 - 17.00 / Perjantai 3.11. 12.00 - 14.30

Paikka: Päätalo KH3

Ohjelma ja abstraktien otsikot

Työelämässä on viime aikoina käyty entistä enemmän keskustelua organisaatioiden ja johtamisen pehmeistä arvoista ja työn merkityksellisyydestä, innostuksesta ja intohimosta. Kun digitalisaatio etenee, toimintaympäristö muuttuu, tiedon hallinnan vaatimukset ja tuloksellisuushaasteet kasvavat, tarvitaan organisaatioihin enemmän inhimillisyyttä. Esimiestyön ja johtamisen uudistuva diskurssi korostaa inhimillisyyden ja tehokkuuden vastakkainasettelun sijaan niiden kumppanuutta ja tasapainoa.

Onko inhimillisestä työkulttuurista puhuminen vain ohimenevää muotia vai kasvaako sen merkitys tulevaisuuden työssä? Kannattaako työelämään hakeutuvia nuoria ohjata etsimään työn merkityksellisyyttä omaa intohimoaan kohti vai johtaako se katteettomiin uratoiveisiin? Piilottaako innostuspuhe työnantajan tehostamispyrkimyksen pusertaa työntekijöistä entistä enemmän irti vai edistävätkö innostus ja työstä syttyminen työntekijöiden hyvinvointia?

Kestävä johtaminen perustuu lähtökohtaisesti esimiehen itsensä johtamiselle. Oman johtamistyön jatkuva arviointi ja uusien näkökulmien löytäminen mahdollistaa toimintatapojen kehittämisen työyhteisössä epävarmuudessakin. Tässä keskustelussa esimies seikkailee työyhteisön diversiteetin, tietämisen, dialogisuuden, kompleksisuuden ja intuition viidakossa.  Erilaiset konsultatiiviset ja refleksiiviset ohjauksen, henkilöstön kehittämisen ja motivoinnin menetelmät ovat tulleet jäädäkseen työyhteisöjen, esimiesten ja johtamisen tueksi.

Esimiehen kyky ohjata henkilöstöä reflektoivaan ja työssä oppivaan työtapaan tuottaa uusia oivalluksia ja toisin tekemisen tapoja. Samalla hänen oma ammatillinen kasvunsa ja itsesäätelytaitonsa kehittyvät. Näitä taitoja voidaan edistää työnohjauksessa luottamuksellisessa suhteessa työnohjaajan kanssa, jolloin esimiehen itsetuntemus syvenee ja työrooli selkiytyy. Esimies hyötyy vielä enemmän, jos hänellä olisi itsellään ohjauksellisia ja valmennuksellisia valmiuksia.

Mitä jos esimiehellä olisi enemmän sisäistä johtajuutta, kompleksisuuden hallintaa, kykyä kriittiseen reflektioon, konsultatiivisia työkaluja, kykyä innostamiseen ja potentiaalin käyttöön ottoon, myötätuntoa, kykyä näkyväksi tekemiseen? 

Työryhmässä etsimme vastauksia esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: 

  • Voiko innostusta johtaa?
  • Mitä yhteyttä on innostuksella ja itseohjautuvuudella?
  • Pitääkö eri ikäluokkien innostusta johtaa eri tavalla?
  • Kannattaako uravalinnoissa kulkea intohimoa kohden?
  • Mitkä ovat työssä innostumisen tai intohimon varjopuolet?
  • Millaista ohjausosaamista esimiestyössä tarvitaan?
  • Millainen johtamiskoulutus antaa valmiuksia inhimilliseen ja kestävään esimiestyöhön?
  • Miten esimies voi hyötyä työnohjaajakoulutuksesta – johtajien ja kouluttajien kokemuksia?
  •  Miten johtamisen teemat ovat esillä eri työnohjaajakoulutuksissa?
  • Mitä vaikutuksia työnohjaajakoulutuksella on todettu?  

 

Työryhmäesitysten pituus on 20 minuuttia ja yhdessä keskustelu 10 minuuttia.


Tervetuloa dialogiin!

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 25.1.2018 13.41 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti