Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: konferenssit ja seminaarit: työelämän tutkimuspäivät 2017: työryhmät ja ohjeita:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Työelämän tutkimuspäivät 2017

Teema 7: Työ ja muu elämä

Ikä työn ja muun elämän rajankäynnissä


Työryhmäkoordinaattorit:

Charlotta Niemistö
Hanken Svenska handelshögskolan
charlotta.niemisto@hanken.fi

Tytti Steel
Helsingin yliopisto
tytti.steel@helsinki.fi

Annamari Tuori
Hanken Svenska handenshögskolan

Aika: Perjantai 3.11. klo 12.00 - 14.30

Paikka: Päätalo LS A05

Ohjelma ja abstraktien otsikot

Tässä työryhmässä haluamme herättää keskustelua työn ja muun elämän rajankäynneistä eri ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien ihmisten kohdalla. Ikä on edelleen suhteellisen vaiettu asia työpaikoilla. Tutkimuksessa iän sukupuolittuneisuus, samoin kuin muiden sosiaalisten kategorioiden luomat yhteisvaikutukset ja mahdolliset epätasa-arvoisuudet, jäävät usein vähälle huomiolle. Kuitenkin, iän ja muiden sosiaalisten kategorioiden yhteisvaikutukset luovat eriarvoistavia käytäntöjä. Yleisemminkin, vaikka työurien pidentäminen on keskeisiä yhteiskunnallinen tavoite, se ei ohjaa organisaatioiden ikäpoliittisia valintoja.  

Työn ja muun elämän rajojen tutkimus on liitetty voimakkaasti työn ja perheen yhdistämisen kysymyksiin, mutta nykykäsityksen mukaan myös muun elämän kuin pelkästään perheen tutkiminen suhteessa työhön on tärkeää. Työn ja muun elämän rajat ymmärretäänkin usein palkkatyön ja vapaa-ajan välisinä rajoina. Tässä työryhmässä tarkastelemme myös muita mahdollisia työelämän kannalta relevantteja rajanvetoja kuten perhevapailla olevien, vapaaehtoistyöntekijöiden ja palkkatyön ulkopuolella olevien työnhakijoiden arkeen liittyviä rajoja.  

Työn ja muun elämän suhteen hallinta on yhteydessä työn tekemisen tapoihin, mutta myös johtamiseen ja organisaation toimintatapoihin. Eri ryhmillä on usein erilaiset mahdollisuudet vaikuttaa työn ja muun elämän välisiin rajoihin ja tehdä arvokkaana pitämiään elämään liittyviä valintoja. Esimerkiksi iän ja sukupuolen roolit sosiaalisen ja inhimillisen kestävyyden tutkimuksessa ovat olleet suhteellisen näkymättömiä, vaikka roolit linkittyvät voimakkaasti esimerkiksi vastuisiin ja mahdollisuuksiin työn ulkopuolella ja vaikuttavat yksilön työssä suoriutumisen ja jaksamiseen. Eri sosiaalisten kategorioiden yhteisvaikutukset ovat jääneet työn ja muun elämän välisten rajojen tutkimuksessa usein huomioimatta.

Toivotamme tervetulleeksi niin teoreettiset kuin empiiriset esitykset sekä käytännön esimerkit, joissa ilmiötä tarkastellaan yksilö-, organisaatio- ja/tai yhteiskuntatasolla. Työryhmään hyväksytyt esitykset esitetään tietyn ajan puitteissa ja jokaisella esittäjällä on nimetty kommentaattori. Työryhmä aloitetaan ja päätetään yhteisellä keskustelulla. 

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 25.1.2018 13.44 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti