Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: konferenssit ja seminaarit: työelämän tutkimuspäivät 2017: työryhmät ja ohjeita:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Työelämän tutkimuspäivät 2017

Teema 8: Työhön kiinnittyminen, työelämäsuhteet ja työelämän vuorovaikutus

Sitoutumista, uppoutumista ja tykästymistä - Työhön kiinnittyminen ja muuttuva työelämä


Työryhmäkoordinaattori:

Minna Leinonen
Tampereen yliopisto
minna.leinonen@uta.fi

Aika: Perjantai 3.11. klo 12.00 - 14.30

Paikka: Päätalo LS A08

Ohjelma ja abstraktien otsikot

Millaisin erilaisin tavoin työhön kiinnitytään muuttuvassa työelämässä? Työelämässä ja työssä tapahtuneet muutokset ovat haastaneet työelämäsuhteita sekä suhtautumista yleensä työhön. Työryhmässä tarkastellaan työelämän muutosten sekä työhön kiinnittymisen välisiä yhteyksiä ennen, nyt ja tulevaisuudessa.  
Organisaatioon sitoutumisella on pitkä tutkimusperinne, mutta tässä ryhmässä ollaan kiinnostuneita myös sitoutumisen lähikäsitteitä käyttävistä tarkasteluista. Sitoutumistutkimuksessa on oltu kiinnostuneita ennen kaikkea työntekijöiden sitoutumisesta, mutta työelämän muutokset haastavat yksisuuntaista tarkastelutapaa. Työn yksilöllistymiseen liittyvä yksilön vastuun korostuminen suhteessa työuraansa sekä työelämän ja työsuhteiden epävarmuuden lisääntyminen ovat mahdollisia tekijöitä, jotka haastavat sitoutumista ja asettavat pohdittavaksi myös muunlaiset tavat ymmärtää työhön liittyvää kiinnittymistä. Tähän voivat vaikuttaa myös työmuotojen laajentuminen, organisointitapojen muutokset ja erilaisten rajojen hämärtyminen esimerkiksi suhteessa aikaan ja paikkaan sekä työhön ja muuhun elämään. Kyse voi siis olla paitsi työelämäsuhteista, joissa vastavuoroisuus ja luottamus ovat tärkeitä, myös erilaisista tavoista ymmärtää työtä ja määritellä itseään. Työn tekemiseen voi myös liittyä persoonan ja ruumiillisuuden käyttämistä työnteon välineenä. Miten tällaiset niin sanotut uuden työn piirteet houkuttavat ja haastavat työtään erilaisissa järjestelyissä tekeviä? 

Työryhmään ovat tervetulleita työhön kiinnittymistä eri tavoin ja eri tasoilla tarkastelevat esitykset makrotason työelämän olosuhteita luotaavista tarkasteluista työpaikka- ja yksilötapauksiin asti.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 25.1.2018 13.52 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti