Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: konferenssit ja seminaarit: työelämän tutkimuspäivät 2017: työryhmät ja ohjeita:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Työelämän tutkimuspäivät 2017

Teema 8: Työhön kiinnittyminen, työelämäsuhteet ja työelämän vuorovaikutus

Työelämän vuorovaikutus


Työryhmäkoordinaattorit:

Aija Logren
Tampereen yliopisto
aija.logren@uta.fi

Sanni Tiitinen
Tampereen yliopisto
sanni.tiitinen@uta.fi

Aika: Torstai 2.11. klo 14.00 - 17.00 / Perjantai 3.11. klo 12.00 - 14.30

Paikka: Päätalo LS C5

Ohjelma ja abstraktien otsikot

Työelämän arki on täynnä erilaisia vuorovaikutustilanteita: työntekijä saa esimieheltään palautetta tekemästään työstä, tiimi työskentelee yhteisen projektin parissa, ammattilainen selvittelee asiakkaan tilannetta yhdessä tämän kanssa ja johtaja vetää alaisilleen jokaviikkoisen palaverin. Näiden virallisesti työhön liittyvien kohtaamisten lisäksi kollegat vaihtavat kuulumisia epävirallisesti käytävällä törmätessään ja lounaan ääressä. Kaikenlaisissa työelämän vuorovaikutustilanteissa muotoutuvaan yhteistoimintaan vaikuttavat niin tiedolliset, emotionaaliset kuin valtasuhteisiinkin liittyvät sosiaaliset rakenteet. Työelämän vuorovaikutuksella on merkitystä sekä työn sujuvuuden, tuloksellisuuden että yksilöiden hyvinvoinnin kannalta.

Tässä työryhmässä tarkastellaan työelämän vuorovaikutusta sosiaalitieteellisestä näkökulmasta, jossa lähtökohtana on kahden- ja monenkeskisen toiminnan logiikan ja säännönmukaisuuksien ymmärtäminen ja kuvaaminen. Työryhmäesitykset voivat käsitellä erilaisissa työelämätilanteissa (esimerkiksi jaetussa päätöksenteossa, työskentelyprosesseissa tai työyhteisöjen sosiaalisten suhteiden muodostumisessa) tunnistettuja vuorovaikutusprosesseja ja -käytäntöjä.

Tervetulleita ovat myös esitykset, joissa tarkastellaan työelämän vuorovaikutusta esimerkiksi seuraavista näkökulmista: millaisia kokemuksia ja näkemyksiä tutkittavilla on työelämän vuorovaikutuksesta, ja millaisia vaikutuksia erilaisilla vuorovaikutustavoilla ja -käytännöillä on työpaikoilla koettavaan hyvinvointiin. Työelämän vuorovaikutusta voidaan esityksissä tutkia monenlaisissa konteksteissa ja muun muassa seuraavien sisällöllisten teemojen kautta: ammattilaisen ja asiakkaan välinen vuorovaikutus, työyhteisön jäsenten keskinäinen vuorovaikutus työtehtävissä tai epävirallisissa tilanteissa sekä jaettu päätöksenteko.   Kutsumme työryhmään esityksiä empiirisistä tutkimuksista, jotka käsittelevät työelämän vuorovaikutusta.

Tervetulleita ovat niin valmiiden kuin meneillään olevienkin tutkimusten sekä pro gradujen esittelyt.

 

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 25.1.2018 13.54 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti