Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: perhetutkimuksen päivät 2018: työryhmät ja posterinäyttely: pääteemat:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Perhetutkimuksen päivät 2018

Työryhmä: Hoiva, perhekäsitykset ja elämänkulku

Työryhmäkoordinaattorit:

Emilia Leinonen, YTM, Jyväskylän yliopisto, emilia.a.leinonen@jyu.fi

Tiina Sihto, YTM, Jyväskylän yliopisto, tiina.sihto@jyu.fi

Paula Vasara, YTM, tohtorikoulutettava, Jyväskylän yliopisto, paula.vasara@jyu.fi

Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö (CoE AgeCare, Suomen Akatemia 2018–2025)

Kuvaus:

Hoiva on tällä hetkellä yksi keskeisistä yhteiskunnallisista kysymyksistä. Väestön ikääntymisen myötä tarve hoivalle kasvaa, samalla kun formaaleja hoivapalveluita on tarjolla yhä harvemmalle iäkkäälle henkilölle. Paljon puhutaan paikoillaan vanhenemisen mahdollisuudesta ja korostetaan kotiin annettavia palveluita sen mahdollistajana, mutta samanaikaisesti julkisen sektorin palveluihin ei ole osoitettu riittäviä resursseja. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa tarjolla olevan avun määrä tai laatu eivät kohtaa hoivan tarvetta.

Suomessa hoivavastuut ovat viime vuosina henkilökohtaistuneet: vaikka viimesijainen vastuu on yhä julkinen, toimivien palvelurakenteiden puuttuessa vastuuta on asteittain siirtynyt takaisin kotiin, yksilöille ja perheille, yksityiseen sfääriin. Voidaan olettaa, että tulevaisuudessa perheiden rooli ikääntyneiden hoivan tuottamisessa ja organisoinnissa tulee entisestään lisääntymään niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Toisaalta samanaikaisesti näemme hoivaan liittyvien järjestelyiden kehityskulkujen erkaantuvan, kun markkinamuotoiset toimijat saavat hoivan kentällä lisää liikkumatilaa, ja kuluttajuudesta tulee yhä keskeisempi osa hoivan arkea.

Hoiva on tärkeä osa jokaisen ihmisen elämänkulkua, ja eri elämänvaiheessa olemme vuoroin niin sen antajia kuin sen tarvitsijoita. On tilanteita, joissa koemme hoivan asettuvan luontevaksi osaksi elämänkulkua, mutta se voi aiheuttaa myös jännitteitä perheiden sisällä ja sukupolvien välillä. Tässä työryhmässä olemme kiinnostuneita hoivan, elämänkulun ja sukupolvien kytköksistä ja konflikteista. Työryhmään ovat tervetulleita niin empiiriset kuin teoreettiset tarkastelut. Olemme kiinnostuneita esimerkiksi seuraavista kysymyksistä: Millaisia vaikutuksia hoivalla ja erityisesti sen ajoittumisella on elämänkulussa? Millaisena kokemuksena hoiva on näyttäyy? Kuka ketäkin hoivaa ja millaisia järjestelyitä hoivan takaamiseksi on tehty, mitä olisi haluttu tehdä ja mistä on ehkä kieltäydytty? Miten hoivan järjestelyistä on (tai ei ole) neuvoteltu, ja millaisiin lopputulemiin on päädytty? Millaisena hoivaan liitetyt velvoitteet näyttäytyvät osana erilaisia perhemuotoja, ja kuka luokitellaan perheenjäseneksi? Kenellä on oikeus hoivata, kenellä kieltäytyä siitä? Miten eri hoivamuodot (kuten esimerkiksi omaishoito tai perhehoito) vaikuttavat perheeseen tai käsitykseen perheestä? 

Aikataulu:

Työryhmä kokoontuu torstaina 19.4.

Päätalo LS A07

  15.30-15.55

Eija Salonen, Eija Sevón & Marja-Leena Laakso: Pienten lasten kokemukset ja lasten tarpeisiin vastaavat käytännöt vuorohoidon arjessa: äitien ja kasvattajien näkemykset

  15.55-16.20

Venla Berg, David Lawson & Anna Rotkirch: Varhaisen lastensaannin hyödyt ja kustannukset – Sukulaiset, aikuisuuden tulotaso ja vanhemmuuden ajoitus nyky-Suomessa

  16.20-16.45

Annukka Lahti: Kotitöiden ja hoivan jakamisen kysymyksiä jo eroon päättyneessä naissuhteessa

  16.45-17.05

TAUKO

  17.05-17.30

Jennamaria Lehtola: Miten omaishoidosta julkisuudessa keskustellaan? Omaishoidon diskurssit sote-uudistuksen yhteydessä

  17.30-17.55

Sirpa Andersson & Matti Mäkelä: Kotihoidon asiakkaan itse arvioitu elämänlaatu

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 21.3.2018 9.02 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti