Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: tutkimuskeskukset: perla - lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus: tutkimus: väitöskirjat:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
PERLA - Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus

Jaettu äitiys. Tapaustutkimus vertaisryhmän tuesta äitien kokemana

Tämän fenomenologis-hermeneuttisen tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja ymmärtää äitien kokemuksia vertaisryhmän tarjoamasta tuesta. Sen tavoitteena on selvittää, mitä ryhmän tarjoama tuki äideille merkitsee. Tavoitteeseen vastataan neljän osatutkimuksen kautta. Ensimmäiseksi tarkastellaan sitä, millainen merkitys ryhmässä toteutuvalla hoivavastuusta vapautumisella on äideille. Toiseksi selvitetään, mitä ryhmän mahdollistama vertaistuen jakaminen heille merkitsee. Kolmanneksi vastataan kysymykseen siitä, millainen merkitys ryhmän ohjaajien tarjoamalla tuella äideille on. Lopuksi näiden osatutkimusten perusteella pohditaan, millainen yhteiskunnallisen tuen muoto äitien vertaisryhmätoiminta on.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 28.8.2017 11.57 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti