Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: tutkimuskeskukset: perla - lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus: tutkimus: projektit:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
PERLA - Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus

Konsortiotutkimuksen Tasa-arvon kysymykset lasten päivähoidon, esiopetuksena ja hoidon tukien järjestelmässä (CHILDCARE)

Konsortiotutkimuksen johtaja: professori Maarit Alasuutari (Jyväskylän yliopisto), osahanke 1

Osahankkeiden johtajat:

  • professori Kirsti Karila (Tampereen yliopisto), osahanke 2
  • tutkimuspäällikkö Johanna Lammi-Taskula (THL), osahanke 3
  • professori Katja Repo (Tampereen yliopisto), osahanke 4

Suomalaista lasten hoidon ja kasvatuksen politiikka voi luonnehtia dualistiseksi, sillä samalla kun lapsen subjektiivinen päivähoito-oikeus painottaa varhaiskasvatuksen merkitystä, valtio ja lukuisat kunnat tukevat kotihoitoa ja muita kunnallisten palvelujen ulkopuolisia hoitomuotoja taloudellisin tuin. Käytännössä päivähoitopalvelujen järjestämisessä ja lastenhoidon tuissa onkin huomattavia eroja kuntien välillä.

Tutkimushankkeessa pureudutaan koko päivähoito- ja esiopetuspalvelujen sekä lastenhoidon tukien laajaan kenttään tasa-arvokysymysten näkökulmasta. Siinä analysoidaan, miten nykyinen palvelujärjestelmä ja sen kunnallinen vaihtelu suuntaavat vanhempien lapsen hoidon ja kasvatuksen ratkaisuja ja tämän myötä lasten varhaiskasvatuksen ”polkuja” sekä mitä tulosten perusteella voidaan sanoa alueellisesta sekä perheiden, vanhempien ja lasten välisestä tasa-arvosta. Tutkimus toteutetaan kymmenen kunnan alueella monimenetelmäisenä seurantatutkimuksena. Hankkeeseen liittyy kiinteä yhteistyö osallistuvien kuntien kanssa, jonka myötä pyritään konkreettiseen palvelujen kehittämiseen.

Verkkosivut ja blogi

Julkaisuja:

Alasuutari, Maarit; Hautala, Paula; Karila, Kirsti; Lammi-Taskula, Johanna & Repo, Katja (2016): Suomalainen lastenhoitopolitiikka ja tasa-arvon kysymykset. CHILDCARE-tutkimuskonsortio. Tilannekuvaraportti 2015. Suomen Akatemia.

Kuukka, Anu (2016) Laaja CHILDCARE-hanke yhdenvertaisuuden jäljillä. Kokonaiskuva lastenhoito- ja varhaiskasvatuspalveluista. Jyväskylän yliopiston lehti Tiedonjyvä 2/2016.

Repo, Katja (2016): Lastenhoito, investoitu lapsi ja lapsen ääni. Teoksessa Antti Halmetoja, Pertti Koistinen & Satu Ojala (toim.) Sosiaalipolitiikan lumo. Tampere: Tampere University Press, 67-73.

 


 

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 21.4.2017 14.57 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti